Đại hội đồng cổ đông thường niên TASCO 2017 diễn ra thành công tốt đẹp

  16/05/2017

Đoàn Chủ tịch Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Tasco 2017

Năm 2016 là năm gặp nhiều thách thức do sự biến động liên tục của nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng nhưng được sự định hướng sáng suốt và chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị (HĐQT) cùng với Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên, Công ty Cổ phần Tasco đã đạt được kết quả khả quan:

STT

Các chỉ tiêu

Năm 2016

1

Tổng doanh thu (tỷ đồng)

2960

2

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)

403

3

Cổ tức (%)

15

foresa my dinh

Ông Phạm Quang Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tasco phát biểu tại Đại hội

Trong điều kiện cạnh tranh mạnh mẽ giữa các doanh nghiệp, HĐQT đưa ra mục tiêu thách thức cho chiến lược sản xuất kinh doanh 2017, đó là:

 STT

 Các chỉ tiêu

 Năm 2017

1

Tổng doanh thu (tỷ đồng)

3300

2

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)

450

3

Cổ tức (%)

15

 Để đạt được mục tiêu này, Tasco tiếp tục tập trung đầu tư vào các dự án bất động sản, theo sau là các dự án về đầu tư y tế và công nghệ. Trước nhu cầu vốn trên, HĐQT đề xuất phát hành 50 triệu cổ phiếu cho các đối tượng là cá nhân, tổ chức có tiềm năng về tài chính. Không chỉ vậy, Tasco sẽ tăng cường quản lý chất lượng và đẩy mạnh công tác bán hàng cũng như tìm cách tiếp cận các vốn tư nhân, nguồn vốn nước ngoài lớn.

Xuyên suốt 4 tiếng diễn ra tại Đại hội, ngoài các báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình hoạt động và tài chính năm 2016, tổng kết nhiệm kỳ 2012 – 2017, Đại hội cũng đã thực hiện quyết toán thù lao HĐQT và BKS 2016, thông qua phương án trả thù lao HĐQT và BKS 2017 đồng thời tiến hành bầu ra thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 và thông qua định hướng nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã diễn ra trong không khí thân thiện, đoàn kết, dân chủ và văn minh. Các ý kiến đóng góp của cổ đông đều được đại diện Ban kiểm soát và HĐQT ghi nhận và giải đáp một cách cụ thể, xác đáng. Các nội dung xin ý kiến tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí  thông qua. Tất cả những điều đó đã thể hiện được lòng tin của cổ đông với công ty cũng như giá trị của thương hiệu Tasco với cộng đồng.

Theo: Foresa Mỹ Đình

Menu danh mục sản phẩm
Sản phẩm tiêu biểu
Nhận tin khuyến mãi

Để nhận thông tin khuyến mại mới nhất về các dự án chung cư trên hệ thống thông tin bất động sản của chúng tôi quý khách vui lòng nhập mail vào vị trí này.